لوازم آزمایشگاهی
212 مورد یافت شد
212

ارلن ساده

ارلن ساده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فلومتر

فلومتر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بشر کوتاه

بشر کوتاه
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته گرد

بالن ته گرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ژوژه (قهوه ای و ساده)

بالن ژوژه (قهوه ای و ساده)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آهن ربا U شکل و تیغه ای

آهن ربا U شکل و تیغه ای
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

رئوستا ۲۰ اهمی

رئوستا ۲۰ اهمی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آینه های محدب و مقعر

آینه های محدب و مقعر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

وزنه قلابدار 9 عددی

وزنه قلابدار 9 عددی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (2نفره)

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (2نفره)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(دو چشمی)

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(دو چشمی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوپ

لوپ
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان با نمایش عضلات

نیم تنه انسان با نمایش عضلات
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کره چشم (10 برابر اندازه طبیعی)

کره چشم (10 برابر اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ گوش انسان (3برابر اندازه طبیعی)

مولاژ گوش انسان (3برابر اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سیستم گردش خون

مدل سیستم گردش خون
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل قلب انسان (اندازه طبیعی)

مدل قلب انسان (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افلاک نما

افلاک نما
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیرو سنج

نیرو سنج
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

زنگ اخبار

زنگ اخبار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دیاپازون تکی

دیاپازون تکی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل موتور الکتریکی (رومیزی)

مدل موتور الکتریکی (رومیزی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آمپرمتر،ولت متر و گالوانومتر

آمپرمتر،ولت متر و گالوانومتر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پایه و میله

پایه و میله
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دستگاه انبساط طولی 3میله ای

دستگاه انبساط طولی 3میله ای
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آهن ربا الکتریکی U شکل

آهن ربا الکتریکی U شکل
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سرپوش خلا با زنگ اخبار

سرپوش خلا با زنگ اخبار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

موتور 4 زمانه (بنزینی و دیزلی)

موتور 4 زمانه (بنزینی و دیزلی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترازو دیجیتال 0.01-300 g

ترازو دیجیتال 0.01-300 g
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

موتور الکتریکی

موتور الکتریکی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیم رابط

سیم رابط
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی رنگی)

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی رنگی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دستگاه تنفس

مولاژ دستگاه تنفس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ نیم فک دیواری (بزرگ تر ازاندازه طبیعی)

مولاژ نیم فک دیواری (بزرگ تر ازاندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت مچ دست و پا

اسکلت مچ دست و پا
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عضلات بدن انسان (27 قسمتی)

عضلات بدن انسان (27 قسمتی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ مفاصل

مولاژ مفاصل
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نمونه اسکلت پرنده

نمونه اسکلت پرنده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(یک چشمی)

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(یک چشمی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی(لوله چشمی متحرک)

میکروسکوپ بدنه فلزی(لوله چشمی متحرک)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سایت گلاس تخت و شیاردار

سایت گلاس تخت و شیاردار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سایت گلاس گرد(شیشه های بازدید-سکوریت)

سایت گلاس گرد(شیشه های بازدید-سکوریت)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه های ضد انفجار

شیشه های ضد انفجار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه تخت پیرکس

شیشه تخت پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن دهانه گشاد

ارلن دهانه گشاد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن درپیچ دار

ارلن درپیچ دار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بشر بلند

بشر بلند
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن روداژ دار

ارلن روداژ دار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن خلأ

ارلن خلأ
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن خلأ خمره ای

ارلن خلأ خمره ای
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله آزمایش در پیچ دار

لوله آزمایش در پیچ دار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله سانتریفیوژ

لوله سانتریفیوژ
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دکانتور (شیر شیشه ای ، شیر تفلون)

دکانتور (شیر شیشه ای ، شیر تفلون)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته گرد بلند

بالن ته گرد بلند
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته صاف روداژ دار

بالن ته صاف روداژ دار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن دو دهانه ته گرد

بالن دو دهانه ته گرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن سه دهانه ته گرد

بالن سه دهانه ته گرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله آزمایش ساده (سودا)

لوله آزمایش ساده (سودا)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله آزمایش پیرکس

لوله آزمایش پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته صاف

بالن ته صاف
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته گرد روداژدار

بالن ته گرد روداژدار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیکنومتر

پیکنومتر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فیلتر شیشه ای (زینتر گلاس)

فیلتر شیشه ای (زینتر گلاس)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قیف ساده

قیف ساده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه ساعت

شیشه ساعت
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پتری دیش

پتری دیش
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کریستالیزور

کریستالیزور
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لام

لام
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لامل

لامل
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قیف فیلتردار

قیف فیلتردار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ظروف توزین بلند

ظروف توزین بلند
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ظروف توزین کوتاه

ظروف توزین کوتاه
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیپت پاستور (کوتاه و بلند)

پیپت پاستور (کوتاه و بلند)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مبرد (ساده، حبابدار، مارپیچ)

مبرد (ساده، حبابدار، مارپیچ)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیستم میلی پور ( هولدر)

سیستم میلی پور ( هولدر)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری مایعی (قهوه ای و سفید)

بطری مایعی (قهوه ای و سفید)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری پودری (سفید و قهوه ای)

بطری پودری (سفید و قهوه ای)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری مک کارتی

بطری مک کارتی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

روداژ

روداژ
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ویال

ویال
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

همزن شیشه ای

همزن شیشه ای
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

همزن تفلون

همزن تفلون
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله پیرکس

لوله پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مگنت ساده

مگنت ساده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مگنت تخم مرغی

مگنت تخم مرغی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پرل

پرل
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیر شیشه ای و تفلون

شیر شیشه ای و تفلون
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دسیکاتور ساده

دسیکاتور ساده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دسیکاتور شیردار

دسیکاتور شیردار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میله پیرکس

میله پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پروفیل پیرکس

پروفیل پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میله کوارتز

میله کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله کوارتز

لوله کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه تخت کوارتز

شیشه تخت کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قایقک کوارتز

قایقک کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کروزه درب دار کوارتز

کروزه درب دار کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کوت کوارتز

کوت کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پروفیل کوارتز

پروفیل کوارتز
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله سودا

لوله سودا
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میله رنگی پیرکس

میله رنگی پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله رنگی پیرکس

لوله رنگی پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله پیرکس

لوله پیرکس
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بورت با شیر شیشه ای و شیر تفلون(قهوه ای و ساده)

بورت با شیر شیشه ای و شیر تفلون(قهوه ای و ساده)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بورت اتوماتیک (سفید و قهوه ای)

بورت اتوماتیک (سفید و قهوه ای)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مزور پایه گرد و شش گوش

مزور پایه گرد و شش گوش
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مزور درب دار (روداژ دار)

مزور درب دار (روداژ دار)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

باریل ساده و شیردار

باریل ساده و شیردار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری درب آبی boro 3.3

بطری درب آبی boro 3.3
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیپت معمولی

پیپت معمولی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیپت ژوژه

پیپت ژوژه
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دیسپنسر

دیسپنسر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عینک شیشه گری پیرکس و کوارتز و سودا

عینک شیشه گری پیرکس و کوارتز و سودا
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشعل شیشه گری طرح B&C

مشعل شیشه گری طرح B&C
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشعل ستاره ای

مشعل ستاره ای
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دستگاه برش آبی

دستگاه برش آبی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دستگاه خط زن

دستگاه خط زن
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

چرخ شیشه گری (lathes)

چرخ شیشه گری (lathes)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن گیر

ارلن گیر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن گیر

بالن گیر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله گیر

لوله گیر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت تخت دسته دار

گرافیت تخت دسته دار
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت تخت بدون دسته

گرافیت تخت بدون دسته
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

غلطک رومیزی

غلطک رومیزی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پایه گیر

پایه گیر
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کاردک برش

کاردک برش
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ابزارهای برنجی

ابزارهای برنجی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت ساده

گرافیت ساده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت شش گوش

گرافیت شش گوش
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لگن خاصره و ستون فقرات

لگن خاصره و ستون فقرات
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت بدن انسان (1/2 اندازه طبیعی)

اسکلت بدن انسان (1/2 اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی)

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان (1/2 اندازه طبیعی)

نیم تنه انسان (1/2 اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان (11قسمتی)

نیم تنه انسان (11قسمتی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان (اندازه طبیعی)

نیم تنه انسان (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جمجمه انسان (با نمایش مهره های گردن)

جمجمه انسان (با نمایش مهره های گردن)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جمجمه انسان

جمجمه انسان
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جمجمه انسان (رنگی)

جمجمه انسان (رنگی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کره چشم (3 برابر اندازه طبیعی)

کره چشم (3 برابر اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)

کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ حنجره

مولاژ حنجره
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ سر (با نمایش مغز)

مولاژ سر (با نمایش مغز)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مغز انسان (8 قسمتی)

مغز انسان (8 قسمتی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مغز انسان (4 قسمتی)

مغز انسان (4 قسمتی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مغز انسان (2 قسمتی)

مغز انسان (2 قسمتی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل بیماری های پا

مدل بیماری های پا
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سیستم اعصاب

مدل سیستم اعصاب
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت لگن خاصره با دو مهره تحتانی

اسکلت لگن خاصره با دو مهره تحتانی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ مقطع پوست

مولاژ مقطع پوست
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی گاو

مدل آناتومی گاو
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی اسب

مدل آناتومی اسب
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی سگ

مدل آناتومی سگ
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی خوک

مدل آناتومی خوک
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیر تکامل ملخ (طبیعی)

سیر تکامل ملخ (طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیر تکامل قورباغه (طبیعی)

سیر تکامل قورباغه (طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نمونه اسکلت قورباغه (طبیعی)

نمونه اسکلت قورباغه (طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لگن خاصره زن

لگن خاصره زن
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سینه قبل از بارداری

مدل سینه قبل از بارداری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سینه بعد از بارداری

مدل سینه بعد از بارداری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت انسان با احشاء(زن باردار)

اسکلت انسان با احشاء(زن باردار)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت انسان با احشاء (زن)

اسکلت انسان با احشاء (زن)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت انسان با احشاء (مرد)

اسکلت انسان با احشاء (مرد)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عضلات بدن انسان

عضلات بدن انسان
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عضلات بدن انسان (90 سانتی)

عضلات بدن انسان (90 سانتی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پوست انسان (پلکانی)

پوست انسان (پلکانی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل قلب انسان (1/5برابر اندازه طبیعی)

مدل قلب انسان (1/5برابر اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل قلب انسان (5 برابر اندازه طبیعی)

مدل قلب انسان (5 برابر اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دندان (تورم لثه)

مولاژ دندان (تورم لثه)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مهره های تحتانی ستون فقرات

مهره های تحتانی ستون فقرات
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت مهره های گردن (اندازه طبیعی)

اسکلت مهره های گردن (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دندان (3عددی)

مولاژ دندان (3عددی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ زبان و دندان

مولاژ زبان و دندان
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دستگاه کلیه و دفع ادرار(اندازه طبیعی)

مولاژ دستگاه کلیه و دفع ادرار(اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ کلیه و دفع ادرار (اندازه طبیعی)

مولاژ کلیه و دفع ادرار (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مقطع لگن خاصره مرد (اندازه طبیعی)

مقطع لگن خاصره مرد (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مقطع لگن خاصره زن (اندازه طبیعی)

مقطع لگن خاصره زن (اندازه طبیعی)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ سلول عصبی (نرون)

مولاژ سلول عصبی (نرون)
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ سلول گیاهی

مولاژ سلول گیاهی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ کلیه

مولاژ کلیه
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ مقطع سر و صورت انسان

مولاژ مقطع سر و صورت انسان
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ سلول جانوری

مولاژ سلول جانوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ سری مغز حیوانات

مولاژ سری مغز حیوانات
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ سری قلب حیوانات

مولاژ سری قلب حیوانات
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل دیفرانسیل

مدل دیفرانسیل
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گهواره نیوتن

گهواره نیوتن
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ساعت خورشیدی

ساعت خورشیدی
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل مولکولی فرمول یک

مدل مولکولی فرمول یک
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
توضیحات :
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید