لوازم آزمایشگاهی
212 مورد یافت شد
212

ارلن ساده

ارلن ساده
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فلومتر

فلومتر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بشر کوتاه

بشر کوتاه
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته گرد

بالن ته گرد
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ژوژه (قهوه ای و ساده)

بالن ژوژه (قهوه ای و ساده)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آهن ربا U شکل و تیغه ای

آهن ربا U شکل و تیغه ای
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

رئوستا ۲۰ اهمی

رئوستا ۲۰ اهمی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آینه های محدب و مقعر

آینه های محدب و مقعر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

وزنه قلابدار 9 عددی

وزنه قلابدار 9 عددی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (2نفره)

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (2نفره)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(دو چشمی)

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(دو چشمی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوپ

لوپ
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان با نمایش عضلات

نیم تنه انسان با نمایش عضلات
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کره چشم (10 برابر اندازه طبیعی)

کره چشم (10 برابر اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ گوش انسان (3برابر اندازه طبیعی)

مولاژ گوش انسان (3برابر اندازه طبیعی)
70,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
70,000 تومان
افزودن به سبد

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)
45,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
45,000 تومان
افزودن به سبد

مدل سیستم گردش خون

مدل سیستم گردش خون
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل قلب انسان (اندازه طبیعی)

مدل قلب انسان (اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افلاک نما

افلاک نما
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیرو سنج

نیرو سنج
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

زنگ اخبار

زنگ اخبار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دیاپازون تکی

دیاپازون تکی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل موتور الکتریکی (رومیزی)

مدل موتور الکتریکی (رومیزی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آمپرمتر،ولت متر و گالوانومتر

آمپرمتر،ولت متر و گالوانومتر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پایه و میله

پایه و میله
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دستگاه انبساط طولی 3میله ای

دستگاه انبساط طولی 3میله ای
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آهن ربا الکتریکی U شکل

آهن ربا الکتریکی U شکل
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سرپوش خلا با زنگ اخبار

سرپوش خلا با زنگ اخبار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

موتور 4 زمانه (بنزینی و دیزلی)

موتور 4 زمانه (بنزینی و دیزلی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترازو دیجیتال 0.01-300 g

ترازو دیجیتال 0.01-300 g
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

موتور الکتریکی

موتور الکتریکی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیم رابط

سیم رابط
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی رنگی)

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی رنگی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دستگاه تنفس

مولاژ دستگاه تنفس
110,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
110,000 تومان
افزودن به سبد

مولاژ نیم فک دیواری (بزرگ تر ازاندازه طبیعی)

مولاژ نیم فک دیواری (بزرگ تر ازاندازه طبیعی)
65,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
65,000 تومان
افزودن به سبد

اسکلت مچ دست و پا

اسکلت مچ دست و پا
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عضلات بدن انسان (27 قسمتی)

عضلات بدن انسان (27 قسمتی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ مفاصل

مولاژ مفاصل
80,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
80,000 تومان
افزودن به سبد

نمونه اسکلت پرنده

نمونه اسکلت پرنده
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(یک چشمی)

میکروسکوپ بدنه فلزی برقی(یک چشمی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میکروسکوپ بدنه فلزی(لوله چشمی متحرک)

میکروسکوپ بدنه فلزی(لوله چشمی متحرک)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سایت گلاس تخت و شیاردار

سایت گلاس تخت و شیاردار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سایت گلاس گرد(شیشه های بازدید-سکوریت)

سایت گلاس گرد(شیشه های بازدید-سکوریت)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه های ضد انفجار

شیشه های ضد انفجار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه تخت پیرکس

شیشه تخت پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن دهانه گشاد

ارلن دهانه گشاد
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن درپیچ دار

ارلن درپیچ دار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بشر بلند

بشر بلند
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن روداژ دار

ارلن روداژ دار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن خلأ

ارلن خلأ
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن خلأ خمره ای

ارلن خلأ خمره ای
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله آزمایش در پیچ دار

لوله آزمایش در پیچ دار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله سانتریفیوژ

لوله سانتریفیوژ
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دکانتور (شیر شیشه ای ، شیر تفلون)

دکانتور (شیر شیشه ای ، شیر تفلون)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته گرد بلند

بالن ته گرد بلند
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته صاف روداژ دار

بالن ته صاف روداژ دار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن دو دهانه ته گرد

بالن دو دهانه ته گرد
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن سه دهانه ته گرد

بالن سه دهانه ته گرد
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله آزمایش ساده (سودا)

لوله آزمایش ساده (سودا)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله آزمایش پیرکس

لوله آزمایش پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته صاف

بالن ته صاف
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن ته گرد روداژدار

بالن ته گرد روداژدار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیکنومتر

پیکنومتر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فیلتر شیشه ای (زینتر گلاس)

فیلتر شیشه ای (زینتر گلاس)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قیف ساده

قیف ساده
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه ساعت

شیشه ساعت
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پتری دیش

پتری دیش
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کریستالیزور

کریستالیزور
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لام

لام
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لامل

لامل
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قیف فیلتردار

قیف فیلتردار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ظروف توزین بلند

ظروف توزین بلند
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ظروف توزین کوتاه

ظروف توزین کوتاه
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیپت پاستور (کوتاه و بلند)

پیپت پاستور (کوتاه و بلند)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مبرد (ساده، حبابدار، مارپیچ)

مبرد (ساده، حبابدار، مارپیچ)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیستم میلی پور ( هولدر)

سیستم میلی پور ( هولدر)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری مایعی (قهوه ای و سفید)

بطری مایعی (قهوه ای و سفید)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری پودری (سفید و قهوه ای)

بطری پودری (سفید و قهوه ای)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری مک کارتی

بطری مک کارتی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

روداژ

روداژ
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ویال

ویال
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

همزن شیشه ای

همزن شیشه ای
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

همزن تفلون

همزن تفلون
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله پیرکس

لوله پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مگنت ساده

مگنت ساده
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مگنت تخم مرغی

مگنت تخم مرغی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پرل

پرل
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیر شیشه ای و تفلون

شیر شیشه ای و تفلون
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دسیکاتور ساده

دسیکاتور ساده
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دسیکاتور شیردار

دسیکاتور شیردار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میله پیرکس

میله پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پروفیل پیرکس

پروفیل پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میله کوارتز

میله کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله کوارتز

لوله کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

شیشه تخت کوارتز

شیشه تخت کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قایقک کوارتز

قایقک کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کروزه درب دار کوارتز

کروزه درب دار کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کوت کوارتز

کوت کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پروفیل کوارتز

پروفیل کوارتز
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله سودا

لوله سودا
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

میله رنگی پیرکس

میله رنگی پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله رنگی پیرکس

لوله رنگی پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله پیرکس

لوله پیرکس
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بورت با شیر شیشه ای و شیر تفلون(قهوه ای و ساده)

بورت با شیر شیشه ای و شیر تفلون(قهوه ای و ساده)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بورت اتوماتیک (سفید و قهوه ای)

بورت اتوماتیک (سفید و قهوه ای)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مزور پایه گرد و شش گوش

مزور پایه گرد و شش گوش
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مزور درب دار (روداژ دار)

مزور درب دار (روداژ دار)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

باریل ساده و شیردار

باریل ساده و شیردار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بطری درب آبی boro 3.3

بطری درب آبی boro 3.3
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیپت معمولی

پیپت معمولی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پیپت ژوژه

پیپت ژوژه
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دیسپنسر

دیسپنسر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عینک شیشه گری پیرکس و کوارتز و سودا

عینک شیشه گری پیرکس و کوارتز و سودا
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشعل شیشه گری طرح B&C

مشعل شیشه گری طرح B&C
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشعل ستاره ای

مشعل ستاره ای
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دستگاه برش آبی

دستگاه برش آبی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دستگاه خط زن

دستگاه خط زن
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

چرخ شیشه گری (lathes)

چرخ شیشه گری (lathes)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ارلن گیر

ارلن گیر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بالن گیر

بالن گیر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لوله گیر

لوله گیر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت تخت دسته دار

گرافیت تخت دسته دار
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت تخت بدون دسته

گرافیت تخت بدون دسته
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

غلطک رومیزی

غلطک رومیزی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پایه گیر

پایه گیر
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کاردک برش

کاردک برش
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ابزارهای برنجی

ابزارهای برنجی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت ساده

گرافیت ساده
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گرافیت شش گوش

گرافیت شش گوش
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لگن خاصره و ستون فقرات

لگن خاصره و ستون فقرات
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت بدن انسان (1/2 اندازه طبیعی)

اسکلت بدن انسان (1/2 اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی)

اسکلت بدن انسان (اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان (1/2 اندازه طبیعی)

نیم تنه انسان (1/2 اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان (11قسمتی)

نیم تنه انسان (11قسمتی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نیم تنه انسان (اندازه طبیعی)

نیم تنه انسان (اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جمجمه انسان (با نمایش مهره های گردن)

جمجمه انسان (با نمایش مهره های گردن)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جمجمه انسان

جمجمه انسان
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جمجمه انسان (رنگی)

جمجمه انسان (رنگی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کره چشم (3 برابر اندازه طبیعی)

کره چشم (3 برابر اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)

کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ حنجره

مولاژ حنجره
30,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
30,000 تومان
افزودن به سبد

مولاژ سر (با نمایش مغز)

مولاژ سر (با نمایش مغز)
90,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
90,000 تومان
افزودن به سبد

مغز انسان (8 قسمتی)

مغز انسان (8 قسمتی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مغز انسان (4 قسمتی)

مغز انسان (4 قسمتی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مغز انسان (2 قسمتی)

مغز انسان (2 قسمتی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل بیماری های پا

مدل بیماری های پا
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سیستم اعصاب

مدل سیستم اعصاب
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت لگن خاصره با دو مهره تحتانی

اسکلت لگن خاصره با دو مهره تحتانی
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ مقطع پوست

مولاژ مقطع پوست
35,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
35,000 تومان
افزودن به سبد

مدل آناتومی گاو

مدل آناتومی گاو
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی اسب

مدل آناتومی اسب
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی سگ

مدل آناتومی سگ
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل آناتومی خوک

مدل آناتومی خوک
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیر تکامل ملخ (طبیعی)

سیر تکامل ملخ (طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سیر تکامل قورباغه (طبیعی)

سیر تکامل قورباغه (طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نمونه اسکلت قورباغه (طبیعی)

نمونه اسکلت قورباغه (طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لگن خاصره زن

لگن خاصره زن
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سینه قبل از بارداری

مدل سینه قبل از بارداری
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل سینه بعد از بارداری

مدل سینه بعد از بارداری
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت انسان با احشاء(زن باردار)

اسکلت انسان با احشاء(زن باردار)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت انسان با احشاء (زن)

اسکلت انسان با احشاء (زن)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت انسان با احشاء (مرد)

اسکلت انسان با احشاء (مرد)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عضلات بدن انسان

عضلات بدن انسان
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

عضلات بدن انسان (90 سانتی)

عضلات بدن انسان (90 سانتی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پوست انسان (پلکانی)

پوست انسان (پلکانی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل قلب انسان (1/5برابر اندازه طبیعی)

مدل قلب انسان (1/5برابر اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مدل قلب انسان (5 برابر اندازه طبیعی)

مدل قلب انسان (5 برابر اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مولاژ دندان (تورم لثه)

مولاژ دندان (تورم لثه)
30,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
30,000 تومان
افزودن به سبد

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)

مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن)
90,000 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
90,000 تومان
افزودن به سبد

مهره های تحتانی ستون فقرات

مهره های تحتانی ستون فقرات
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اسکلت مهره های گردن (اندازه طبیعی)

اسکلت مهره های گردن (اندازه طبیعی)
0 تومان
توضیحات :
افزودن به سبد